§1 Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo – promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

4. Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Sprzedawcę umieszczonych przez niego treści w ramach Strony Internetowej Sklepu.

5.Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Spółkę jako Administratora, danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie Internetowym wishbike.pl oraz w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego wishbike.pl, w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym wishbike.pl. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Spółkę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym wishbike.pl.

6. Dane osobowe przetwarzane są przez Spółkę, tj. spółkę pod firmą Wishbike Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Krzycka 90g, zarejestrowaną w Sądzie Rejestru sądowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IV wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Gospodarczego  pod numerem KRS 0000726623,   NIP 8992843495 Regon 369914903 e-mail wishbike.krzycka@gmail.com

7. Spółka przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym Wishbike.pl.

8. W ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.

9. Kupujący akceptując postanowienia regulaminu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Wishbike Sp. z o.o. na zasadach opisanych w Regulaminie. Brak zgody przysłany drogą mailową może uniemożliwić wykonanie umowy przez Wishbike Sp. z o.o.

10. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”).

11. Udostępnienie przez Klienta danych osobowych w profilu publicznym Klienta, o którym mowa w regulamie, oznacza wyrażenie zgody na udostępnienie tych danych nieograniczonemu kręgowi osób.

12. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.

Zamknij
×
×

Koszyk