Sposoby płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

4. Klient dokonuje wyboru sposobu płatności oraz dostawy towarów . Dla Klientów Zalogowanych dostępne są następujące sposoby płatności:

a) Przelew internetowy (w tym karta płatnicza) obsługiwany przez zewnętrzną platformę obsługi płatności internetowych Przelewy24.

b) Dla Klientów niezalogowanych dostępny jest przelew internetowy (w tym karta płatnicza) obsługiwany przez zewnętrzną platformę obsługi płatności internetowych Przelewy24.

5. Klient może wybrać formę płatności:

1) przelew tradycyjny – zapłata przed wysyłką Towaru (przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Klient powinien wpłacić/przelać należność na rachunek bankowy Sklepu  „Wishbike Sp. z o.o.” w MBANKU o nr 06 1140 2004 0000 3602 7757 2154 i z tytułem: [nr zamówienia + imię i nazwisko]. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na rachunku bankowym Sklepu;

2) zapłata za pośrednictwem systemu płatności Przelewy24 – zapłata przed wysyłką Towaru (przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Klient powinien dokonać zapłaty za pośrednictwem systemu Przelewy24. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta w systemie płatności Przelewy24;

3) zapłata przy osobistym odbiorze Towaru (gotówka lub płatność kartą) – Klient uiszcza należność bezpośrednio przy osobistym odbiorze Towaru w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy. Realizacja zamówienia następuje po przyjęciu Zamówienia.

 4) Na każdy sprzedany Produkt Sklep wystawia dowód zakupu i doręcza go Klientowi, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa wymagają doręczenia.

Warunki dostawy

1. Do wyboru Klienta pozostają następujące sposoby dostawy: odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym Wishbike, przesyłka kurierska  na wskazany adres oraz dostawa do paczkomatu firmy Inpost.

2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

4. Koszty związane z realizacją płatności oraz dostawą towarów ponosi Klient. Koszty związane z dostawą oraz sposobem płatności są wyświetlane przed złożeniem przez Klienta oferty dotyczącej zakupu towarów znajdujących się w koszyku. Informacja o sposobach płatności oraz dostawy towarów oraz ich kosztach są dostępne pod adresem:

5. Sprzedawca ma prawo ustalać określony próg wartości zakupów, po którego przekroczeniu przez Klienta koszty dostawy lub płatności pokryje Sprzedawca.

6. Sklep internetowy realizuje sprzedaż przy użyciu elektronicznego obiegu dokumentów, w związku z tym przesyłki z towarem nie zawierają drukowanych dokumentów .

7. Faktura zakupu jest dostarczana do klienta w formacie PDF w e-mailu potwierdzającym realizację zamówienia.

8. W przypadku nieopłacenia zamówienia z płatnością online w ciągu 12 godzin od złożenia, zamówienie zostanie automatycznie anulowane.

9. Zamówienia są realizowane w terminie do 5 dni roboczych od dnia rozpoczęcia realizacji zamówienia.

10. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia częściowo lub w całości, Sklep poinformuje o tym Klienta.

11. Sprzedawca wskazuje, że:

a) z chwilą wydania Towaru Klientowi lub przewoźnikowi na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Przy sprzedaży na rzecz Konsumenta niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie Towaru uważa się jego powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta,

b) przyjęcie przesyłki z Towarem przez Klienta bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia w przewozie, chyba że:

1) szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki;
2) zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika;
3) ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika;
4) szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

 

12. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

Zamknij
×
×

Koszyk